Akvaponi – Fiskene som slår røtter

Akvaponi: fiskene som slår røtter:

I biblioteket har vi nå en åpen utstilling med akvarier, fisk og planter som demonstrer et sirkulært kretsløp.

I samarbeid med kunstprosjektet Tigerworm Aquaponics Project & Society (TWAPS) har vi etablert et akvaponi i bibliotekets drivhus. Akvaponi er et sirkulært kretsløpsystem som kombinerer fiskeoppdrett (aquaculture) og vannbasert planteproduksjon (hydroponics). Det kan bygges i mange forskjellige varianter og størrelser, og vår utstilling er et demonstrasjonsanlegg som viser prinsippene i praksis.

I drivhuset har vi fire akvarier med fisk og to vekstkar for planter. Systemet viser hvordan avføring fra fisk gir næring til plantene, og igjen hvordan plantene gir næring tilbake til vannet fiskene lever i.

Det er en sanselig opplevelse å gå inn i drivhuset med lyden av sildrende vann, lukten av planter og fiskenes bevegelser. Utstillingen bygger på et kunstprosjekt som utfordrer synet på hva kunst er, og som bygger på aktiv deltagelse. Bibliotekets rolle som møteplass og kunnskapsarena gjør at vi synes dette passer godt for oss.

Biblioteket har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til å formidle prosjektet videre. Vi ønsker engasjement og nye ideer, så ta gjerne kontakt med oss hvis du har forslag eller spørsmål.