Ansatte

Ansatte

Ansatte ved Lier bibliotek, avdeling Lierbyen og avdeling Tranby:


Aleksander Kristung
, biblioteksjef

Telefon 32 22 02 62

aleksander.kristung@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Daglig drift, prosjekter, økonomi, personale, publikumsveiledning

 

Tone Marthinsen, bibliotekar

Telefon 32 22 02 63

tone.marthinsen@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Systemansvarlig, katalog, tidsskrifter, Innkjøp AV-media, lesesirkler, publikumsveiledning

 

Siri Wigemyr, bibliotekar

Telefon 32 22 04 81

siri.wigemyr@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Hjemmeside, digital markedsføring, innkjøp voksenbøker, publikumsveiledning

 

Asbjørg Jonassen, barne- og ungdomsbibliotekar

Telefon 32 22 02 61

asbjorg.jonassen@lier.kommune.no

Tjenester for barnehagene

Tjenester for skolene

Ansvarsområder: Bibliotektjenester for barn og unge, lesestund, klassebesøk, publikumsveiledning

 

Marte Bergsland, arrangementsansvarlig Kulturkontoret (permisjon)

Telefon 32 22 02 48

marte.bergsland@lier.kommune.no

Ansvarlig også for Lier Kulturscene

Ansvarsområder: Booking og gjennomføring av arrangementer

Katarina Friis Stensland, arrangementsansvarlig Kulturkontoret (vikar)

Telefon 32 22 02 48

katarina.friis.stensland@lier.kommune.no

 

Tom K. Kristoffersen, bibliotekar Tranby

Telefon 32 85 47 17

tom.kenneth.kristoffersen@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Drift av Tranby bibliotek, teknisk rigg, innkjøp voksenbøker, publikumsveiledning

 

Irene Vedaa, bibliotekar Tranby

Telefon 32 85 04 15

irene.vedaa@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Innkjøp barn og unge, publikumsveiledning

 

Lier bibliotek er underlagt ansvarsområdet Kultur og Fritid i Lier kommune.

Ingeborg Rivelsrud, Kultursjef

Telefon 32 22 01 00 (via Servicetorget)

ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

Ansvarsområder: Ledelse av virksomheten Kultur og fritid innenfor de prioriteringer og rammer som fastsettes av folkevalgt nivå. Jobber også bredt faglig med ulike saker og prosjekter.

Du kan også komme i kontakt med våre ansatte ved å sende en melding på Facebook

Generelle saker kan sendes til lier.bibliotek@lier.kommune.no

Se her for mer kontaktinformasjon til Lier bibliotek.