Buskerudregionens historie

Buskerudregionens historie

Buskerudregionens historie er fortsatt aktuell, selv om fylket vårt nå heter Viken. Er du interessert i regionens historie, anbefaler vi å lese heftet “Buskeruds historie : et kort riss av fylkets historie fram til 1940”, som ble utarbeidet som et vedlegg til Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Teksten er utarbeidet av medarbeidere i fagenhet for kulturminnevern i utviklingsavdelingen i tidligere Buskerud fylkeskommune, med noe bistand utenfra.

Buskeruds historie er inndelt i kapitlene De første jegerne, Jordbruket, Ferdsel og kommunikasjon, Industri, Religion og trosutøvelse, Handel, Byer og tettsteder, Forsvar og krig og Rekreasjon og fritid. Her er det garantert noe nytt å lære, både for innflyttere og de som har bodd her hele livet.

Du kan lese hele heftet om Buskerudregionens historie her:  Buskeruds historie

Vil du vite mer om lokalhistorie? Lier bibliotek har en stor samling av lokalhistoriske bøker, samt en bildebase med lokalhistoriske bilder samlet av Lier Historielag.

Se hva vi har av lokalhistoriske bøker

Se vår samling av lokalhistoriske bilder

Vil du søke i kilder fra hele landet, anbefaler vi Kultursøk, en samlet søkemulighet i de fremste digitale bildearkiv i Norge, samt noen lydarkiv. Her kan du søke i disse basene samtidig: Digitalt museum, Nasjonalbiblioteket, Universitetsmuseet, Deichmanske bildearkiv, Norvegiana, Bokhylla, Lokalhistoriewiki, Kulturminnebilder og Bokhylla