Buskeruds historie

Buskeruds historie

Er du interessert i regionens historie, anbefaler vi å lese heftet “Buskeruds historie : et kort riss av fylkets historie fram til 1940”, som ble utarbeidet som et vedlegg til Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Teksten er utarbeidet av medarbeidere i fagenhet for kulturminnevern i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, med noe bistand utenfra.  Du kan lese hele heftet her:  Buskeruds historie