Digital festival for seniorer

Digital festival for seniorer

Torsdag 19. september fra kl. 12.00 til 16.00 inviterer vi alle seniorer til Digital Festival på biblioteket i Lierbyen. Her har du mulighet til å lære noe nytt om digitale tjenester – bli med på ett av innslagene eller delta hele dagen!

Programmet er:

Kl. 12:00: «Har du Bibliofil-appen?» og «Innføring i A-tekst». Om bibliotekets digitale tjenester ved bibliotekar Siri Wigemyr
Kl. 13.00: «Bli en mer bevisst digital bruker» med Data Detox. Ved Hilde Grefsrud og Håkon Viker Knappen fra Buskerud Fylkesbibliotek.
Kl. 14:00: «Strømming av TV, film og musikk» ved bibliotekar Tom Kenneth Kristoffersen.
Kl. 15.00: «3D-printing – noe for deg?» ved bibliotekarer Tom Kenneth Kristoffersen og Siri Wigemyr.
Praktisk øvelse for de som ønsker på bibliotekets stasjonære PC’er.

Nødvendig utstyr: Deltakere bør ha med egen smarttelefon, nettbrett eller eventuelt egen PC.

Gratis deltakelse.

Digital Festival arrangeres i samarbeid med Lierbyen Seniorsenter, Seniornett Norge og Buskerud Fylkesbibliotek. Målet for festivalen er å rette søkelyset mot bibliotekenes og de frivilliges rolle i styrkingen av befolkningens digitale kunnskap. Digital Festival arrangeres i lokalsamfunn over hele landet.

 

Comments are closed.