For skolene

For skolene

For skolene – her finner dere tjenester fra Lier bibliotek.

Kontaktpersoner

Asbjørg Jonassen (Hovedbiblioteket i Lierbyen)
Telefon: 32 22 02 61
E-post: asbjorg.jonassen@lier.kommune.no

Tom Kenneth Kristoffersen (Tranby bibliotek)
Telefon: 32 85 47 17
E-post: tom.kenneth.kristoffersen@lier.kommune.no

Besøk på biblioteket

Besøk på biblioteket for skolene kan gjøres når som helst i bibliotekets åpningstid. Dersom man ønsker et opplegg med f.eks. informasjon om biblioteket, opplesing, bokpresentasjon, få lånekort eller lignende, kan man gjøre direkte avtale med det biblioteket det gjelder.

Lånekort

Det pleier å være populært blant elevene at de får egne lånekort i forbindelse med bibliotekbesøk. Dersom dette er ønskelig, må skolen sende registreringsskjema hjem til foreldre/foresatte for utfylling og signering før besøket. Sammen med registreringsskjema må også informasjon og låneregler sendes foreldre/foresatte. Ferdig utfylte registreringsskjemaer sendes biblioteket et par dager før planlagt besøk, slik at lånekortene er klare når dere kommer. Her finner dere lånekortskjema, lånereglement og litt generell informasjon.

Bokdepoter/-kasser

Skolene kan bestille bokdepoter fra biblioteket. Dette gjelder både fag- og skjønnlitteratur. Nivå, mengde og lånetid avtales med biblioteket. Lærer må gjerne komme med forslag til innhold. Bøkene sendes skolene med internposten, eller skolen henter/bringer selv.

Bokpresentasjon/opplesing

Skolene kan få besøk av bibliotekar med opplegg i forbindelse med litteraturdager og lignende. Bibliotekaren tar med bokkasser og presenterer bøker og leser for elevene. Bør avtales god tid i forveien.

Klassesett

Trenger man mange eksemplarer av samme bok må dette bestilles via Buskerud skoleboksentral. Dette fordrer at skolen har betalt årlig kontingent (kr 9,- pr elev i 2018). Bøkene bestilles direkte hos skoleboksentralen. Bøkene sendes ut og leveres via Lier bibliotek. Ytterligere informasjon og oversikt over skoleboksentralens katalogen finnes her.

Telefon: 32 04 54 75 / 32 04 54 71
E-post: skolebok@bfk.no

Bookbites

Med appen Bookbites kan elever/lærere låne/lese bøker via smarttlf/nettbrett. Dette gir tilgang på bøker uten å måtte forlate klasserommet. Her finner du et stort utvalg bøker i tekst, og et litt mindre utvalg lydbøker. Tilgang krever at man er registrert som låner ved Lier bibliotek. Les mer om Bookbites her.

Rådgivning skolebibliotek

Biblioteket kan bistå med veiledning overfor skolene når det gjelder bibliotekfaglige spørsmål som samlingsutvikling (innkjøp, kassering, registrering, plassering etc ). Vi kan også bistå når det gjelder valg og bruk av elektronisk biblioteksystem.

Bokpresentasjon for lærere

For kunnskap om nye bøker for barn og unge anbefaler vi aktuelle lærere å delta på følgende årlige seminarer arrangert av Fylkesbiblioteket:

  1. Ungdomsbokgildet – arrangeres hvert år i november i Drammen. Presentasjon av nye bøker tilpasset ungdomstrinnet.
  2. IBBY seminar om barne- og ungdomsbøker – arrangeres hvert år i januar på Drammensbiblioteket. Presentasjon av nye billedbøker samt bøker for barne- mellom- og ungdomstrinn med forelesere fra IBBY.