Lovdata Pro bibliotekversjon

Lovdata Pro bibliotekversjon

Lovdata Pro bibliotekversjon er en egen versjon av Lovdata tilrettelagt for norske bibliotek. Basen er tilgjengelig via IP-adresse på Lier bibliotek. Det innebærer at bibliotekversjonen kun er tilgjengelig fra bibliotekets lokaler (Lierbyen og Tranby).

Du får tilgang via denne lenken: Lovdata Pro

Bibliotekversjonen inneholder de samme rettskildene som fullversjonen, men ingen personlige arbeidsverktøy.  Brukerne av denne versjonen trenger derfor ikke registrere seg som personlige brukere. Ved å tilby Lovdata Pro gratis i en tilpasset versjon håper Lovdata å kunne bidra til forbedret tilgang til rettskilder gjennom bibliotekene. Mer enn 150 rettskilder er lett tilgjengelige gjennom rettsområder, registre og søk. Foruten lover og forskrifter (eksempelvis Norges lover, lokale forskrifter og kunngjøringer i Norsk Lovtidend), inneholder Lovdata Pro rettsavgjørelser (som alle publiserte høyesterettsavgjørelser fra og med 1925 – også mange eldre avgjørelser. Upubliserte avgjørelser fra og med 1987, alle publiserte lagmannsrettsavgjørelser fra og med 1935. Mer enn 60.000 upubliserte avgjørelser fra og med 1993, alle publiserte tingrettsavgjørelser fra og med 1935. Mer enn 11.000 upubliserte avgjørelser fra og med 2002.),  publikasjoner, rundskriv og uttalelser, forarbeider og stortingsdokumenter, juridisk litteratur, nemnder og utvalg, traktater og EU og EØS-regelverk.

Denne filmen kan hjelpe deg med å komme i gang:

Film om Lovdata

Lovdata Pro bibliotekversjon skal kun benyttes av ansatte og besøkende ved bibliotekene.

 Flere digitale baser ved Lier bibliotek finner du her