Nye gebyrsatser for Lier bibliotek

Nye gebyrsatser for Lier bibliotek

Nye gebyrsatser for Lier bibliotek.

Etter vedtak i kommunestyret 8.12.2020 (Handlingsprogram 2021-2024) blir nye gebyrsatser for Lier bibliotek følgende:

 
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring: kr 36 (endret fra kr 35)
Barn under 15 år, pr. purring: kr 0 (uendret)
 
Maksimalt purregebyr for voksne er 144 kr. Når en er skyldig maks purregebyr må dette betales før nye lån kan foretas.
Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert. Priser pr stk:
Bøker/lydbøker for voksne: kr 411 (endret fra kr 400)
DVD: kr 205 (endret fra kr 200)
Barne- og ungdomsbøker, lydbøker: kr 205 (endret fra kr 200)
Tidskriftshefter: kr 103 (endret fra kr 100)
Språkkurs, oppslagsverk o.l. : Etter skjønn, beregnes etter gjenkjøpspris.
 
Husk at du kan få forhåndsvarsel på SMS to dager før lånefristen går ut. Dette kan du legge inn i innstillinger under Min side på hjemmeside og i Bibliofil-appen, eller be oss om hjelp.
Hvis det ikke er venteliste, kan du fornye lånene dine i Bibliofil-appen eller ved å logge inn på Min side. Du kan også sende oss en mail eller ta kontakt på telefon 32 22 02 60 (Lierbyen)
eller 32 85 04 15 (Tranby). 
Stengt for kommentarer.