Kontaktinformasjon for biblioteket

Kontaktinformasjon for biblioteket

Lier bibliotek

Besøksadresse:
Bruveien 2 (Fosskvartalet)
3403 LierPostadresse:
Postboks 128
3401 Lier
Telefon 32 22 02 60
E-post: lier.bibliotek@lier.kommune.no

Tranby bibliotek

Besøksadresse:
Tranby torg (ved Tranby skole)
3408 Tranby
Telefon 32 85 04 15
E-post: tranby.bibliotek@lier.kommune.no

Sylling – bibliotek i butikk – Spar Holsfjorden

Bøker som er bestilt hos Lierbyen og Tranby, kan hentes
i butikkens åpningstider. Man kan også levere bøker fra
alle bibliotek her. Les mer om bibliotek i butikk her. 

Fakturaadresse

Lier kommune
Regnskapskontoret
Postboks 205
3401 Lier

Epost: fakturamottak@lier.kommune.no (Mottak av faktura som pdf)

Organisasjonsnummer Lier kommune:
857 566 122