Konsert med Høvik og Lier skolekorps’ aspiranter og juniorer

Konsert med Høvik og Lier skolekorps’ aspiranter og juniorer
Lierbyen bibliotek lørdag 17. desember kl. 11.00

Konsert med Høvik og Lier skolekorps’ aspiranter og juniorer

Lierbyen bibliotek lørdag 17. desember kl. 11.00

Kom i julestemning hos oss!
Høvik og Lier skolekorps’ aspirant- og juniorkorps spiller julemusikk på Lierbyen bibliotek denne lørdagen.