Nye møbler på Tranby bibliotek

Nye møbler på Tranby bibliotek!

Biblioteket på Tranby har fått en skikkelig ansiktsløftning i form av nye møbler og ominnredning.

Biblioteket er inndelt i Fagavdeling for voksne, skjønnlitteratur voksne, småbarnsavdeling og barne- og ungdomsavdeling.

I alle avdelingene er det nytt, moderne møblement som innbyr til en hyggelig atmosfære, enten du kommer til biblioteket for å jobbe, studere, leke eller slappe av. Her kan du se noen bilder fra det «nye» Tranby bibliotek:

Databord. Nye PCer kommer!


Hyggelig lesegruppe


Leke- og lesehus

Ta deg en tur og se mer av nye møbler på Tranby bibliotek selv! Husk at du kan bli Meråpent-bruker, og benytte lokalene også etter betjent åpningstid!