Strømmetjenesten Filmbib

Strømmetjenesten Filmbib

Strømmetjenesten Filmbib er en tjeneste fra Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Du kan strømme kortfilmer og dokumentarfilmer gratis til PC og håndholdte enheter med Apple/Android-system. For å logge inn på Filmbib bruker du ditt Nasjonale lånekort og samme PIN-kode som du benytter til andre digitale bibliotektjenester. Kontakt biblioteket hvis du mangler PIN-kode.

I Filmbib finner du kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Filmene er for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske. Også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer finner du i strømmetjenesten Filmbib. Det blir stadig lagt til nye filmer i tjensten.

Innkjøpsordningen for film administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet. Formålet er å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket. Utvalget oppnevnes for to år av gangen.

Ønsker du å laste ned Filmbib som app, finner du den her i AppStore for iPhone eller her i Google Play for Android.