Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Lier bibliotek arrangerer jevnlig foredrag, debatter, kulturkvelder, forfattermøter, barneforestillinger og kurs. Sammen med Lier kulturscene står vi for en stor del av kulturtilbudet i Lier kommune, noe vi er stolte av. Vi er også glade for å ha et aktivt publikum i engasjerte liunger.

Bibliotekloven slår fast at folkebibliotekene skal ha som formål å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette forsøker vi å etterstrebe med allsidighet også på arrangementssiden. Her kan du lese om noen av våre tidligere arrangementer, og kanskje finne boktips om du har lyst til å fordype deg i et tema.

Pust : nøkkelen til styrke, helse og glede : Foredrag med Audun Myskja 5. september 2018

Syverksted på biblioteket 19. september 2018